Nagroda Główna | The Grand Prize | Marcin Tymiński